KEMSO

KEMSO

Simon Štukelj

Vodja sektorja Splošna komunala

Emilio Murtič
Služba za ravnanje z odpadki

simon.stukelj@komunala-nm.si
07 3932 568
emilio.murtic@komunala-nm.si
07 3932 526

Komunala Novo mesto je kot prva v Sloveniji leta 2015 zagnala akcijo zbiranja odpadne embalaže KEMSO (Kartonska Embalaža za Mleko, Sokove in Ostalo, poznana tudi kot odpadna embalaža Tetra Pak) v izbranih šolah na območju Komunale Novo mesto z namenom zapiranja snovnega kroga te odpadne embalaže.

Krožno gospodarstvo je eden osnovnih ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z odpadki

Zapiranje snovnih tokov ali krožno gospodarstvo je eden osnovnih ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z odpadki in odpadnimi materiali. Za uresničevanje zapiranja snovnih tokov obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki.

KEMSO krožno gospodarstvi

Tako iz odpadka nastane reciklirana surovina za novi izdelek, ki nastane na enega od dveh načinov:

1) prvi način je, da iz odpadnih materialov nastanejo nove surovine, iz katerih izdelamo nove izdelke za drugi namen uporabe kot prvotni izdelek;

2) drugi način, nekakšna nadgradnja ali višji cilj pa je, da odpadni material predelamo in obdelamo tako, da je primeren za vnovično uporabo za enak izdelek.

Z recikliranjem odpadne embalaže KEMSO pridobimo celulozo in ohranimo gozdove

Ena od vrst embalaže, s katero lahko ustvarimo krogotok zapiranja snovnih tokov, je tudi tako imenovana embalaža Tetra Pak oziroma kartonska embalaža za mleko, sokove in ostalo (KEMSO), včasih poimenovana tudi ‘sestavljena embalaža’. Ključna surovina embalaže KEMSO je celuloza, ki jo primarno dobivamo s sečnjo dreves in predelavo lesa. Sekundarno pa lahko celulozo pridobimo tudi z recikliranjem odpadne embalaže KEMSO. Iz nje lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze, s čimer ohranimo pomemben delež gozdov, ki bi jih sicer morali posekati.

KEMSO recikliranje

Iz recikliranih surovin nastane higiensko-papirna konfekcija

Pri zapiranju snovnih tokov embalaže KEMSO zaenkrat po recikliranju ne moremo pridobivati surovine za novo embalažo KEMSO, temveč iz recikliranih surovin dobimo izdelke za drugi namen uporabe: med drugimi nastane tudi higiensko-papirna konfekcija (HPK), kot so papirnati robčki, papirnate brisače in toaletni papir. Z namenskim usmerjanjem embalaže KEMSO v predelavo za nadaljnjo izdelavo higienskega papirja zapiramo snovni krog.

KEMSO embalaža

Cilj projekta KEMSO:

 • Ozaveščati otroke, učitelje in starše, da je odpadno KEMSO mogoče reciklirati in v obliki drugega izdelka ponovno uporabiti.
 • Spodbuditi lokalno skupnost, da zberejo čim več odpadne KEMSO, ki gre nato v predelavo in iz nje med drugim nastane higiensko-papirna konfekcija v obliki papirnatih robčkov, papirnatih brisač in toaletnega papirja.
 • Pilotni primer v Sloveniji: Komunala Novo mesto zbrano KEMSO namensko usmerja v predelavo za nadaljnjo izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe in postopoma vzpostavlja lasten snovni krog v lokalni skupnosti.

Kako je projekt potekal?

Zbirne točke embalaže KEMSO so bile v izbranih šolah v 8 občinah na področju Komunale Novo mesto.

Šole vključene v projekt:

 • OŠ Center s podružnično šolo Mali Slatnik
 • OŠ Bršljin
 • OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč
 • OŠ Frana Metelka Škocjan s podružnično šolo Bučka

Šole so bile kot zbirne točke izbrane:

 • ker zagotavljajo veliko število sodelujočih (učencev),
 • ker na ta način hkrati poteka izobraževanje o ravnanju z odpadki,
 • ker so šole lahko končni potrošniki higienskega papirja, ki nastane iz KEMSO,
 • ker so učitelji zagotavljal podporo pri zbiranju,
 • ker šole razpolagajo s primerno infrastrukturo za zbiranje.

Pred začetkom akcije so šole obiskali sodelavci Komunale Novo mesto, ki so predstavili osnovne cilje projekta in pravila zbiranja. Zbiranje je potekalo na 4 določne dni, ko so učenci prinesli odpadno KEMSO embalažo iz svojih gospodinjstev v šolo in jo predali predstavnikom Komunale Novo mesto.

Vsak učenec je lahko prinesel do največ 5 kosov KEMSO embalaže, ki je morala biti izpraznjena, stisnjenja in spravljena v posebno vrečko, ki so jo učenci pred zbiralno akcijo dobili od sodelavcev komunale. Otroci so za vsak prinesen kos embalaže prejeli nalepko, razred z največ zbranimi nalepkami pa je za nagrado dobil izlet ob koncu šolskega leta.

Higienski papir, ki je bil izdelan iz zbrane embalaže, so poleg sodelujočih šol uporabile tudi druge javne ustanove v občinah v območju Komunale Novo mesto: vrtci, zdravstvene institucije, knjižnice, gledališče…

Rezultati projekta

Šole so nadaljevale z zbiranjem embalaže KEMSO vse do danes.

Od leta 2015 do danes

 • je bilo zbranih 134 ton embalaže KEMSO;
 • je bilo pred posekom obvarovanih 1750 dreves, kar je enako 7000 m² gozda;
 • so se za 110 ton zmanjšali izpusti CO₂.

Pionirski projekt na področju krožnega gospodarstva je utrl pot drugim občinam v Sloveniji

Komunala Novo mesto in občine, ki jih pokriva, so bile s projektom KEMSO pionirke pri tovrstnem zapiranju snovnega kroga in so s svojim zgledom k podobnim akcijam spodbudile tudi ostale občine v Sloveniji, kot so na primer Ljubljana in Brežice.

Piškotek

We use cookies on our website to provide the best user experience. Read more