Projekt NovIKroG

Lokalne snovne zanke

S snovnimi zankami podaljšujemo življenjski cikel predmetov

Vsak predmet, ki ga proizvedemo, ima svoj življenjski cikel, od samega koncepta, do pridobivanja materialov, izdelave in uporabe, do konca življenjskega cikla, ko predmet ni več uporaben.

Snovne ali materialne zanke so krogotoki izdelkov, večjih delov ali materialov, ki se jih zbere in ponovno uporabi oziroma reciklira. Če se tovrstne zanke oblikujejo v lokalnem okolju, govorimo o lokalnih snovnih zankah.

Z oblikovanjem lokalnih snovnih zank:

  • zmanjšamo porabo naravnih virov,

  • zmanjšamo proizvodnjo odpadkov,

  • spodbujamo razvoj lokalnega gospodarstva,

  • ustvarjamo nova delovna mesta v lokalnem okolju.

»Od rojstva do groba« proti »ponovnemu rojstvu«

Linearno gospodarstvo načrtuje življenjski cikel predmeta tako, da se izkoriščajo naravni viri, porabijo materiali za izdelavo, po uporabi pa se izdelek zavrže. Tovrsten linearen koncept življenjskega cilja materialov je poimenovan tudi »od rojstva do groba« (»Cradle to Grave«) oziroma odprta snovna zanka. Linearno gospodarstvo ni vzdržno, saj nimamo na voljo neomejenih virov materialov, prav tako pa se količine odpadkov zaradi večanja števila prebivalstva in potrošniških navad vsako leto povečujejo.

Zato se uvajajo koncepti krožnega gospodarstva, kjer sistemi in procesi delujejo regenerativno, po principu »ponovnega rojstva« ali »od zibelke do zibelke«(»Cradle to Cradle«). Pri tovrstnih zaprtih snovnih zankah se pri oblikovanju produktov načrtuje celoten cikel izdelka tako, da ves čas ohranja uporabno vrednost in da se izdelek lahko uporablja znova in znova ali vsaj čim dlje časa. Cilj je ohranjati vrednost izdelkov znotraj ekonomskih okvirjev in brez proizvodnje odpadkov.

Odpadke lahko uporabimo na več načinov: ločevanje odpadkov ≠ recikliranje

V Sloveniji smo začeli z ločenim zbiranjem odpadkov leta 2004 (Vir: Arso, SOER). Do leta 2022 smo sistem ločenega zbiranja odpadkov večinoma že osvojili, vseeno pa posamezniki ločeno zbiranje odpadkov velikokrat zamenjajo s terminom recikliranje.

Obstaja več načinov uporabe odpadkov, na primer:

  • ponovna uporaba – ko predmet uporabimo v enaki obliki za isti ali drug namen,

  • »downcycling«, kjer izvornemu materialu/predmetu zmanjšamo vrednost,

  • »recycling« ali recikliranje, kjer izvornemu materialu/predmetu ohranjamo vrednost,

  • »upcycling« kjer izvornemu materialu/predmetu izboljšamo vrednost .

Recikliranje na domu skorajda ni mogoče. Popolne snovne zanke, kjer se materiali lahko skorajda neomejeno reciklirajo so redke. Najbolj poznana zaprta snovna zanka je reciklaža stekla.

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več