Mestna občina Novo mesto zgled za zelena in krožna javna naročila

Podpisnika pogodbe

Mestna občina Novo mesto je prva občina v Sloveniji, ki je k skupnemu zelenemu in krožnemu javnemu naročilu povabila tudi ostale javne zavode in s tem postavlja zgled in spodbuja javne ustanove, da se v večji meri in bolj pogumno lotevajo izvedbe tovrstnih javnih naročil in v svojo ponudbo vključujejo izdelke in storitve iz programov krožnega gospodarstva, ki manj obremenjujejo okolje in ki omogočajo koristno predelavo lokalno zbrane odpadne embalaže. 

Higienski papir, izdelan iz lokalno zbrane kartonske embalaže

Septembra 2021 je v novomeški mestni hiši potekal podpis pogodbe prvega skupnega zelenega in krožnega javnega naročila, s čimer se Mestna občina Novo mesto in več novomeških javnih zavodov pridružuje skupnemu nakupu higienskega papirja, ki je izdelan iz lokalno zbrane kartonske embalaže za mleko, sokove in ostalo (KEMSO). Iz reciklirane celuloze izdelani papirnati higienski izdelki se bodo uporabili v občinskih ustanovah, javnih zavodih in javnem podjetju in se tako ponovno vrnili v lokalno okolje. Dveletno pogodbo v skupni vrednosti 219.205 evrov z DDV sta podpisala župan mag. Gregor Macedoni in direktorica podjetja Valtex, d. o. o., Špela Redjko.

Sodelujoči v projektu

Nadgradnja pilotnega projekta krožnega gospodarstva KEMSO

Gre za nadgradnjo pobude, ki je nastala v sklopu pilotnega projekta krožnega gospodarstva KEMSO leta 2015, ko je lokalni komunalni snovni krog kartonske embalaže tetrapak kot prvi v Sloveniji zaživel ravno v Novem mestu. Embalažo KEMSO so najprej v sodelovanju s Komunalo Novo mesto zbirale osnovne šole in nato naročale higienski papir izdelan iz nje, v letu 2021 pa je novomeška občina zaradi dobrih referenc vključenih članov odločila v projekt povabiti še preostale občinske zavode. Tako se v občinskih stavbah kot tudi v novomeških javnih zavodih v sedaj uporablja higienski papir, izdelan iz embalaže, kakršna je zbrana na območju novomeške občine.

Projekt KEMSO je prerasel v projekt Komunalni snovni krog, v katerem poleg Novega mesta sodelujeta tudi Ljubljana in Brežice.

Na leto bomo ohranili 5.000 m² gozda

Kot je povedal župan mag. Gregor Macedoni, je Mestna občina Novo mesto s podpisom pogodbe udejanjila svojo vizijo, da želi biti vodilna lokalna skupnost na področju krožnega gospodarstva. »S tem izvedenim javnim naročilom zagotavljamo velik obseg uporabe predelanega higienskega papirja po naših javnih institucijah. Poleg papirne konfekcije bodo iz reciklirane plastike predelani tudi vsi podajalniki papirja. Ocenjujemo, da bomo tako na leto ohranili več kot 5.000 kvadratnih metrov gozda,« je izpostavil župan.

CircLocal 2021 konferenca

Zelene odločitve niso nujno dražje

Župan je na podpisu pogodbe pojasnil, da je bil kriterij javnega naročila poleg najnižje ponujene cene tudi upoštevanje »zero waste« merila. Izkazalo se je, da je izbrani ponudnik ponudil tudi najnižjo ponudbeno ceno. Med vsemi sodelujočimi institucijami je to cena, ki vsem zagotavlja nižjo ceno kot so jo imeli do sedaj. To potrjuje tezo, da zelene odločitve niso nujno dražje.

Govorniki na konferenci

Trajnostni izdelki ustvarjajo pozitivne učinke tako za okolje kot tudi za širšo skupnost

Direktorica podjetja Valtex, d. o. o., Špela Redjko je na podpisu poudarila, da so ponosni na sodelovanje z občino in da so bili prepoznani kot primeren partner v zastavljenem projektu in njenih ciljih. Dodala je še: »V podjetju VALTEX smo zavezani k trajnostnemu poslovanju. Poslanstvo našega podjetja je pomagati našim partnerjem pri postopnem ali takojšnjem prehodu na uporabo trajnostnih izdelkov na področju objektne higiene v prostorih, ki so namenjeni za varno in dobro počutje zaposlenih, obiskovalcev in drugih uporabnikov. Pri izboru izdelkov se držimo vodila, da z njimi dosegamo najboljše rezultate in ustvarjamo pozitivne učinke tako za okolje kot tudi za širšo skupnost in da sooblikujemo prostor za zdravo bivanje.«

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več