Odpadno jedilno olje

Odpadno jedilno olje

Sonja Kolenc

Komunala Novo mesto

sonja.kolenc@komunala-nm.si
07 3932 480

Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

Novomeški partnerji Mestna občina Novo mesto, Osnovna šola Center Novo mesto, Društvo Rokoroki in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto pod vodstvom Komunale Novo mesto, ki je nosilec projekta, so združili moči v projektu Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje. Projekt je trajal od januarja 2020 do decembra 2021.

Glavni cilj je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico. Z reciklažo odpadnega jedilnega olja se zmanjšuje onesnaženost okolja – izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava.

V vsakem slovenskem gospodinjstvu bi na leto lahko zbrali 5 litrov jedilnega olja

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov. Prepovedano ga je mešati z ostalimi odpadki ter ga odvajati v kanalizacijo ali greznice.

V vsakem slovenskem gospodinjstvu se uporablja jedilno olje. Največ za cvrtje in pripravo solat, manjši del pa je prisoten v olju vloženi zelenjavi in drugi v olju konzervirani hrani. Količina uporabljenega jedilnega olja se seveda iz gospodinjstva v gospodinjstvo spreminja, a povprečje glede na SURS (Statistični urad Republike Slovenije) ostaja cca 10 litrov porabljenega jedilnega olja na prebivalca v obdobju enega leta. Če iz celotne količine porabljenega jedilnega olja odvzamemo 50% olja, ki ga okvirno porabimo za solate in ga ne moremo ločiti, nam ostane še cca 5 litrov olja na osebo, ki ga lahko ločeno zberemo. Če upoštevamo 2 milijona prebivalcev, vidimo da je ta količina res velika…cca 10 milijonov litrov.

Liter odpadnega jedilnega olja pa lahko onesnaži kar milijon litrov vode

Odpadno jedilno olje (OJO) žal še vedno velikokrat konča v naših wc školjkah in pomivalnih koritih. Od tu potuje po naših ceveh, se tam nalaga v obliki neprehodnih oblog, potuje naprej po kanalizacijskih ceveh, kjer postane hrana za glodavce. Ostanek nadaljuje pot do čistilnih naprav, kjer pa povzroča dodaten smrad in znatno oteži čiščenje voda.

Koraki za pravilno ločevanje jedilnega olja

Zelo zmotno je prepričanje, da odpadno jedilno olje sodi na kompostni kup. Od tu se ob dežju spira in pristane v naši podtalnici – viru naše pitne vode. Liter odpadnega jedilnega olja pa lahko onesnaži kar milijon litrov vode. Odpadno jedilno olje raje ohlajeno shranimo in ga, ko imamo čas odnesimo do najbližje ulične zbirne posode za odpadno jedilno olje ali v najbližji zbirni center komunalnega podjetja. Res bomo veliko naredili za naš kraj, našo lokalno pitno vodo, reke in jezera,…za lepšo sedanjost in prihodnost nas in naših otrok gre.

Odpadno jedilno olje je odlična surovina in ima veliko energetsko vrednost

Zbrano odpadno jedilno olje je odlična surovina in ima veliko energetsko vrednost 3.700 kJ oziroma 900 kcal/100 ml. Iz 1 litra odpadnega jedilnega olja lahko pridobimo 0,9 litra biodizla ali 1.000 litrov bioplina, iz katerega pridobimo 2,0 kWh električne energije (Vir: Društvo za zaščito voda).

Smernice EU in tudi slovenske države imajo kot osnovno idejo prehod v krožno gospodarstvo, kjer bi nastali »odpadek« uporabili na teritoriju čim bližje izvoru. Prav zato se je na Kmetijskem inštitutu Slovenije razvil za okolje še prijaznejši način uporabe tega OJO. Kmetijski inštitut Slovenije je izdelal premično in popolnoma avtomatizirano filtrirno postajo za OJO. Zbrano OJO se prefiltrira do take mere, da v njem ni večjega delca od 1 mikrona. Vse to pa samo s filtriranjem, brez kemičnih postopkov, kot je to potrebno pri predelavi v biodizel in brez nikakršnih izpustov v zrak. Takšno OJO se lahko uporabi kot pogonsko gorivo v agregatih (motor + električni generator) za proizvodnjo zelene električne energije. V primeru pa, da se olje uporabi za kogeneracijo, se poleg el. energije pridobi tudi toplotno energijo. Pri uporabi tako filtriranega OJO kot pogonsko gorivo se vsi izpusti v primerjavi z uporabo dizelskega goriva močno znižajo. In sicer…CO za cca 50%, CO2 zaprti krog, delci PM2,5 v zraku za cca (65-75%), delci PM10 za cca (45-60%).

Olja ne zlivamo v odtok

Torej… Zberemo odpadek, ga izločimo iz naših mestnih kanalizacijskih sistemov (prihranek odstranjevanja oblog v kanalizacijskih ceveh), iz čistilne naprave (zmanjšanje stroškov in neprijetnih vonjav) in iz naših rek (olje na vodni gladini spreminja celoten vodni ekosistem) ter iz njega pridobimo še čisto električno/toplotno energijo.

Krog je sklenjen!

Vir in več informacij na: OdpadnoJedilnoOlje.si (ojo.si)

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več