Razvojni center Novo mesto

Logotip Razvojni center Novo mesto

Vesna Maksimovič

Vodja projektov

vesna.maksimovic@rc-nm.si
040 507 079

Ključni partner v razvoju podjetništva in regijske odličnosti.

Razvojni center Novo mesto je bil ustanovljen leta 1997 s strani dolenjskih občin ter območne obrtno-podjetniške in gospodarske zbornice. Sprva je deloval kot Regionalni podjetniški center (RPC) na območju Dolenjske, nato še na območju Bele krajine. Leta 2000 je razširil svoje področje delovanja tudi na naloge regionalne razvojne agencije za statistično regijo JV Slovenija, ki poleg Dolenjske in Bele krajine zajema tudi Kočevsko-ribniško območje.

Razvojni center Novo mesto

Poslanstvo: razvijati podporno okolje za rast podjetništva in omogočiti trajnostni razvoj lokalnimi skupnostim

Sodelavci Razvojnega centra so strokovnjaki na področju regionalnega razvoja, podjetništva, turizma, podeželja in robotike. Njihovo poslanstvo je razvijati podporno okolje za rast podjetništva in nastanek delovnih mest ter omogočati lokalnim skupnostim trajnostni razvoj za kakovostno življenje prebivalcev regije.

Stoli Kreativnica Marela

Pomoč pri izvedbi razvojnih projektov, s katerimi lahko kandidirate na sredstva EU

Podjetnikom želijo nuditi vso potrebno pomoč pri razvoju njihovih podjetniških idej, občinam in ostalim institucijam v okolju pa strokovno podporo pri izvedbi razvojnih projektov s katerimi lahko kandidirajo na razpisana sredstva EU strukturnih skladov in s tem prispevajo k izboljšanju življenja vseh prebivalcev na tem območju.

Evropski zeleni dogovor spodbuja projekte krožnega gospodarstva

Članice EU so se z Evropskim zelenim dogovorom zavezale k cilju, da Evropa postane prva podnebno nevtralna celina. Evropski zeleni dogovor vsebuje časovni načrt z ukrepi za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo in zaustavitev podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja. V njem so opisane potrebne naložbe in razpoložljivi instrumenti financiranja, pojasnjeno pa je tudi, kako zagotoviti pravičen in vključujoč prehod.

Nova strategija za trajnostno financiranje določa več pobud za obvladovanje posledic podnebnih sprememb in drugih okoljskih izzivov, hkrati pa povečuje naložbe in vključenost malih in srednjih podjetij (MSP) v prehod EU na trajnostno gospodarstvo.

Na Razvojnem centru Novo mesto vam bodo z veseljem pomagali pri prijavi in izvedbi projektov na temo krožnega gospodarstva, s katerimi želite kandidirati na evropske in druge razpise.

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več